Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
8.4.2016 klo 10:00 - 20.4.2016 klo 16:00

Kuvaus

TRANSMED-opiskelijat, LL/HLL (vk.1-n), jatko-opiskelijat

30277 Johdatus Bioinformatiikkaan

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

  1. mallintaa matemaattisesti fysiologisia/solun sisäisiä prosesseja,
  2. tulkita data-analyysituloksia graafisilla malleilla,
  3. ohjelmoida haastavampia ja isompia kokonaisuuksia R- tai MATLAB-ohjelmointikielellä.

Kevät (I tai II periodi)

LUENNOT: 10h (5x2h) luentoja. Luentojen aiheet:

  1. Systeemibiologinen tutkimus, heterogeenisen datan integrointi, ohjelmointi.
  2. Matemaattinen mallinnus, differentiaaliyhtälöt,
  3. Signaalinvälitysreittien laskennallinen mallintaminen & fenotyypin ennustaminen,
  4. Fysiologisen prosessin mallinnus (immunologia),
  5. Graafiset mallit.

Osa luennoista on vierailuluentoja

HARJOITUKSET: Viikkoharjoituksia 10h. Tieteellisten artikkelien (3 kpl) perusteella mallinnuksen harjoittelu. Vaativampia ohjelmointiharjoituksia.

HARJOITUSTYÖ: Systeemibiologinen mallinnus käyttäen apuna tieteellistä artikkelia. Raportti (n. 10 sivua).

Harjoitustyö, viikkoharjoitukset pakollisia.

Palautteen antaminen on osa opintojakson suorittamista ja suoritusmerkinnän saamisen edellytys.

Luentomateriaali, ohjelmointiopas, tieteellisiä artikkeleita.

Harjoitustyö 80%, harjoitukset 20%, asteikko 1-5.

Opintojaksoon on ilmoittauduttava WebOodissa.

 

Voidaan pitää suomeksi tai englanniksi.

Professori Sampsa Hautaniemi, Tutkimusohjelmayksikkö, puh. 050-336 4765, sähköposti  sampsa.hautaniemi@helsinki.fi

Järjestävät yksiköt: Medicum & Tutkimusohjelmayksikkö