Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Valinnainen pää- ja sivuaineopiskelijoille

Suositellaan suoritettavaksi arabian perus- ja jatkokurssien jälkeen

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä arabian kieliopin hallinta ja hän tuntee myös arabian kielihistoriaa ja kielioloja.

Tutustuminen arabian kielioppiin, kielihistoriaan ja kielioloihin

Kirjatentti

Kirjatenttikirjallisuus, 5 op: Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch (on myös engl.) ja Versteegh: The Arabic Language

Yliopistonlehtori Sylvia Akar