Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 6.10.2017 - 6.10.2017
Mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Yleinen tentti 15.9.2017 - 15.9.2017
Audiovisuaalinen mediasivistys (TET1062e) 3 Cr Luentokurssi 14.3.2017 - 2.5.2017
Audiovisuaalinen mediakasvatus (TET1062e) 3 Cr Kurssi 15.3.2016 - 3.5.2016
Audiovisuaalinen mediasivistys (TET1062e) 3 Cr Luentokurssi 10.3.2015 - 28.4.2015

Kohderyhmä

Vaihtoehtoinen TET 1061E:n kanssa

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusteet -kurssi

Osaamistavoitteet

Mediakasvatuksessa tarvittavien audiovisuaalisen mediasivistyksen opettamisen pedagogisten perusteiden haltuunotto

Ajoitus

Oppiaineen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkipuolisko

Sisältö

Audiovisuaalisen mediasivistyksen keskeisen sisällön ja relevanssin hahmottaminen ja niiden opettamisen pedagogiset perusteet

Suoritustavat

Kurssi ja siihen liittyen joko oppimispäiväkirja tai essee

Oppimateriaali

Sekä oppimispäiväkirjan että esseen lisäksi tarvitaan kirjallisuutta, josta sovitaan vastuuhenkilön kanssa

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5

Lisätiedot

Opintokohdetta kehitellään yhdessä soveltavan kasvatustieteen kanssa.