Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.12.2016 klo 10:00 - 17.1.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
16:15 - 17:45
Ti 24.1.2017
16:15 - 17:45
Ti 31.1.2017
16:15 - 17:45
Ti 7.2.2017
16:15 - 17:45
Ti 14.2.2017
16:15 - 17:45
Ti 21.2.2017
16:15 - 17:45
Ti 28.2.2017
16:15 - 17:45
Ti 7.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 14.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 21.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 28.3.2017
16:15 - 17:45
Ti 4.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 11.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 18.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 25.4.2017
16:15 - 17:45
Ti 2.5.2017
16:15 - 17:45

Kuvaus

Kurssi sopii musiikkitieteen opiskelijoille perusopinnoista syventäviin opintoihin sekä kenelle tahansa musiikin, audiovisuaalisuuden, medioiden ja nykykulttuurin suhteista kiinnostuneelle.

Jakso TMU110E Johdatus musiikkitieteeseen suoritettu.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miten eri tavoin musiikki kytkeytyy musiikkiteollisuuteen ja median eri muotoihin ja miten ne vaikuttavat musiikin ominaispiirteisiin. Hän on tutustunut myös jännitteisiin globaalin, kansallisen ja paikallisen musiikkiteollisuuden, - median ja -kulttuurin välillä.

Musiikkia on läpi historian tuotettu ja vastaanotettu moniaistisissa ympäristöissä esiintymislavoilta moderniin tekniseen mediaan, kuten elokuvaan. Viime vuosikymmeninä sekä populaari- että klassisen musiikin ympäristöt ovat kokeneet niin merkittäviä muutoksia, että voidaan perustellusti sanoa musiikin olevan entistä kiinteämpi osa yleistä audiovisuaalista kulttuuria. Tämä pätee nykyisiin musiikkivideoihin, TV-sarjoihin, elokuviin ja pelimusiikkiin, YouTube-kulttuureihin ja muun muassa älypuhelinten kautta tapahtuvaan musiikin kulutukseen.

Tämä kurssi tutkii musiikin ja äänen muuttuvia rooleja nykyisessä audiovisuaalisessa kulttuurissamme. Sen sijaan että musiikit ajateltaisiin alisteiseksi kuvalle ja tarinalle, ne muokkaavat aktiivisesti sitä, miten koemme kuvat, kertomukset ja esiintyjät, käytämme medioita ja elämme arkeamme.

Kurssin teemoja ovat mm. musiikkivideoiden uusi estetiikka, moniaistinen mediakäyttäjä, klassisen musiikin uudenlaiset mediavälitteiset käytöt sekä kuunteleminen ja yksilöllisyys kannettavien medioiden aikakaudella. Kurssilla käsitellyt lähestymistavat edustavat tuoreinta musiikin, äänen ja medioiden tutkimusta.

Kurssi suoritetaan osallistumalla luentotapaamisiin, perehtymällä Moodleen ladattaviin oheislukemistoihin sekä tekemällä loppusuorituksena analyysiessee kurssiin kytkeytyvästä vapaavalintaisesta aiheesta (pituus 9-12 sivua). Esseetä työstetään kurssin aikana ja henkilökohtaisessa ohjauksessa opettajan kanssa

Valitaan n. 600 s. seuraavista: A. Bernstein - N. Sekine - D. Weissman, The Global Music Industry; P. Théberge, Any sound you can imagine. K. Malm - R. Wallis, Media Policy and Music Activity; P. Gronow, The Recording Industry: An Ethnomusicological Approach; T. Taylor, Strange Sounds: Music, Technology and Culture; Greene & Porcello (toim.), Wired for Sound: Engineering and Technologies in Sonic Cultures; Katz, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music; Moylan, The Art of Recording: Understanding and Crafting the Mix; V. Kurkela, Sävelten markkinat: Musiikin kustantamisen historia Suomessa.

Yleinen asteikko 0-5.

Opetuspaikka: Topelian musiikkisali U38 C120

FT Milla Tiainen, yliopistonlehtori (ma.), milla.tiainen@helsinki.fi