Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.5.2020 klo 09:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 29.7.2020
10:00 - 14:00

Kuvaus

Pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opiskelija saa perustietoa Suomen kirjallisuudesta ja sen taustatekijöistä ja kohentaa samalla suomen kielen taitoaan.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana (kevätlukukaudella).

Opinnoissa tutustutaan kronologisesti sekä kirjallisuuden historiaan että eri aikakausien teksteihin 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Opintojakso on jatkoa Suomen kirjallisuus 1 -opintojaksolle.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttivaihtoehto: Laitinen, K.: Suomen kirjallisuuden historia (loppuosa), Suomen kirjallisuus 2-3 (osin) ja tekstinäytteitä. Tenttikirjallisuudesta sovitaan tarkemmin vastuuhenkilön kanssa.

Arvosana määräytyy suoritustavan mukaan joko kotitehtävien, väli- ja loppukuulustelun tai kirjatentin perusteella.