Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
22.12.2016 klo 09:00 - 13.3.2017 klo 23:59

Viestit

Käyttäjän Eino P Koponen kuva

Eino P Koponen

Julkaistu, 31.3.2017 klo 18:39

Hei!

Tunnin päätteeksi kysyttiin kotitehtäviä. Latasin kurssisivulle äänitiedostoja, joita voitte kuunnella. Siellä ovat kumpikin "kuuskõõzz"-tiedosto sekä ensimmäisellä luennolla kuuntelemamme esimerkkisanat.

Eino

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 24.3.2017
10:00 - 14:00
Pe 31.3.2017
10:00 - 14:00
Pe 7.4.2017
10:00 - 14:00
Pe 14.4.2017
10:00 - 14:00
Pe 21.4.2017
10:00 - 14:00
Pe 28.4.2017
10:00 - 14:00
Pe 5.5.2017
10:00 - 14:00
Pe 12.5.2017
10:00 - 14:00

Materiaalit

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Jonkin tai joidenkin muiden saamelaiskielen kuin pohjoissaamen pääpiirteittäinen tuntemus. Pohjoissaamen ja valit(t)u(je)n saamelaiskiel(t)en keskeisten erojen ymmärtäminen.

Suoritetaan pääosin 2.-4. lukukautena

Kurssin tavoitteena on koltansaamen rakenteen pääkohtien tuntemus ja kyky ymmärtää ja analysoida helppoa koltankielistä tekstiä apuneuvoja käyttäen. Kurssilla perehdytään myös koltansaamen ja pohjoissaamen yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä koltansaamen kielihistoriaan, joten kurssin menestyksellinen seuraaminen edellyttää perustietoja pohjoissaamesta ja/tai uralilaisten kielten historiasta. Kurssimateriaalina käytetään opettajan omien materiaalien ohella seuraavia teoksia: Jouni ja Satu Moshnikoff, Koltansaamen alkeiskurssi; Pekka Sammallahti & Marko Jouste, Taas mentiin. Koltansaamen lukemisto.

Opintojakson voi suorittaa muutaman lukukauden välein järjestettävillä saamelaiskielten (vierailu)kursseilla tai itsenäisesti opiskellen. Vierailukursseja on tavallisesti tarjolla ainakin inarin- ja koltansaamesta, ja itsenäiseen opiskeluun tarkoitetut materiaalikokonaisuudet on laadittu etelä-, koltan- ja luulajansaamen opintoija varten.

Tämä opintojakso tulisi suorittaa ensisijaisesti luentokurssilla. Jos haluaisit suorittaa opintojakson kirjallisella tentillä, sinun tulee sopia asiasta kuulustelijan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista.

Itseopiskelumateriaalit ApuMatissa:

Eteläsaamea ominpäin

Koltansaamea ominpäin

Luulajansaamea ominpäin

Kirjallisuutta:

Inarinsaame: Morottaja, Matti: Anarâskielâ ravvuuh. Itkonen, Erkki (toim.): Inarinsaamelaisia kielennäytteitä. Teoksesta Sammallahti, Pekka & Morottaja, Matti: Säämi-Suomâ säänikirje taivutustaulukot

Eteläsaame: Vangberg - Brandsfjell: Saemesth amma! Sørsamisk for nybegynnere 1 - 4; Holm Bull, Ella: Åarjelsaemien 1 - 5. (+ äänite); Bergsland, Knut: Sydsamisk grammatikk, 1994

Luulajansaame: Nystø, Anders - Johnsen, Sigmund: Sámásta. Lulesamiska för nybörjare 1 - 2 (+ äänite) 2000; Tuolja - Angéus Kuoljok: Giellaj hila 1999; Pirak, Anta: Jåhtte sáme viessom, 1937; Spiik, Nils Eric: Lulesamisk grammatik 1989.

Koltansaame: Moshnikoff, Satu: Koltansaamen alkeiskurssi 1 - 5 + äänite (moniste); Moshnikoff, Satu: Pââibužškooul sää´mǩiõll. Lookkâmǩe´rjj, 1998; Sammallahti, Pekka: Koltansaamen opas, 1973.

0-5

Ilona Rauhala