Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeustilanteesta johtuvat suoritusohjeet moodlessa (uutiset)
https://moodle.helsinki.fi/mod/forum/view.php?id=1654726

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 26.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 18.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 25.9.2019
10:15 - 11:45
Ke 2.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 9.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 16.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 15.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 19.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 26.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 11.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 18.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 25.3.2020
10:15 - 11:45
Ke 1.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 8.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.4.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.4.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Pääaineopiskelijat

Englannin perusopinnot

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tieteellisen tekstin tuottamisen perusteet, tiedonhaun menetelmät sekä tietolähteiden käyttämisen. Opiskelija osaa omassa tutkielmassaan soveltaa alan teorioita valitsemaansa materiaaliin. Opiskelija osaa antaa rakentavaa vertaispalautetta.

Kolmas opiskeluvuosi.

Kurssilla syvennetään käännösteorian tuntemusta, opetellaan tieteellisen tekstin tuottamista, tiedonhaun menetelmiä sekä tietolähteiden käyttämistä. Opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan aiheesta, pitää esitelmän, toimii opponenttina toisen opiskelijan tutkielmalle ja osallistuu aktiivisesti kaikkien esitelmien käsittelyyn.

Pienryhmätyöskentelyyn aktiivisesti osallistuminen, esitelmä, opponointi.

Luentomateriaalit

Taustakirjallisuutta:

Williams & Chesterman: The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies

0-5

Mari Pakkala-Weckström