Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.4.2020 klo 09:00 - 5.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 15.5.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Opiskelija saa käsityksen alan työtehtävien (esim. kääntämisen tai opettamisen) luonteesta ja pystyy tekemään jatkosuunnitelmia tulevaa ammattiaan varten.

Huk-tutkinnon 2.-3. vuosi.

Tutustuminen alaan käytännön näkökulmasta kurssin tai kirjallisuuden kautta.

Luento- tai harjoituskurssi tai kirjatentti. Suoritus voi koostua myös työharjoittelupassisuorituksesta (1-3 op) tai luentopassisuorituksesta sekä täydentävästä kirjatentistä.

Kirjatenttivaihtoehto: Vehmas-Lehto, I.: Kopiointia vai kommunikointia SEKÄ Helin, I. (toim.) Kääntäjä yrittäjänä (yht. 3 op) TAI Mela, M. - Mikkonen, P. (toim.): Suomi kakkonen. Tietolipas 198 SEKÄ Kalliokoski, J. - Siitonen, K.: Suomeksi maailmalla (yht. 3 op).

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.