Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Semiotiikka, perusopinnot (TSE100A)

Jakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan semiotiikan teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista, historiasta, metodologiasta sekä soveltamisesta tutkimuksessa.

Luentokurssi, tentti tai essee.

Kirjallisuustenttiin luetaan

W. Nöth, Handbook of Semiotics. Teoksesta luetaan sivut 3-240.

sekä yksi seuraavista:

U. Eco, A Theory of Semiotics.

F. de Saussure, Kurs i allmän lingvistik.

M.M. Bakhtin, The Dialogic Imagination.

Yleinen asteikko 0-5.

FT dosentti Merja Bauters.