Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Pakollinen arabian kielen ja islamintutkimuksen pää- ja sivuaineopiskelijoille

Arabian perus- ja jatkokurssi

Opiskelija syventää arabian lauserakenteiden hallintaa ja perehtyy kieliopin yksityiskohtiin. Hän laajentaa sanavarastoaan ja oppii lukemaan erityyppisiä tekstejä eri aikakausilta sekä kirjoittaa keskivaikeaa kirjakielistä tekstiä. Opiskelija ymmärtää selkeää kirjakielistä puhetta ja hänellä on taito ilmaista itseään arabian kirjakielellä.

Luentokurssi (tai vastaava) ja itsenäinen työskentely kotitehtävineen sekä kirjalliset kokeet.

Brustad & al.: Al-kitaab fii Ta’allum al-’Arabiyya 2. (kolmas painos)

Kirjalliset kokeet, kotitehtävät ja aktiivinen osallistuminen tunneilla

Yliopistonlehtori Sylvia Akar