Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.8.2019 klo 09:00 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 20.9.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on yleiskuva tietokoneen käyttömahdollisuuksista musiikkianalyysissa ja perehtyneisyyttä yhteen tai useampaan keskeiseen tietokoneavusteisen musiikkianalyysin osa-alueeseen.

Opintojaksossa perehdytään tietokoneen käyttöön musiikkianalyysin apuvälineenä. Kurssin painopiste on käytännön työskentelyssä.

Kurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiä varten luetaan seuraavat teokset: D. Cope, Computers and Musical Style ja G. De Poli - A. Picciali - C. Roads (toim.), Representations of musical Signals (osa I).

yo-lehtori Kai Lassfolk.