Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.12.2015 klo 08:00 - 14.1.2016 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.1.2016
16:15 - 17:45
Pe 22.1.2016
14:15 - 15:45
Ma 25.1.2016
16:15 - 17:45
Pe 29.1.2016
14:15 - 15:45
Ma 1.2.2016
16:15 - 17:45
Pe 5.2.2016
14:15 - 15:45
Ma 8.2.2016
16:15 - 17:45
Pe 12.2.2016
14:15 - 15:45
Ma 15.2.2016
16:15 - 17:45
Pe 19.2.2016
14:15 - 15:45
Ma 22.2.2016
16:15 - 17:45
Pe 26.2.2016
14:15 - 15:45
Ma 29.2.2016
16:15 - 17:45
Pe 4.3.2016
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso on pääaineopiskelijoille pakollinen. Euroopan tutkimuksen ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen sivuaineopiskelijoille pakollinen, muille sivuaineopiskelijoille valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistavoista ja tutkimustraditioista.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa (1. tai 2. opiskeluvuonna). Opintojaksosta järjestetään vuosittain kurssi 3. periodilla.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapoja

Miten alue- ja kulttuurintutkimuksessa ajatellaan, analysoidaan ja tutkitaan? Tällä kurssilla tutustutaan alue- ja kulttuurintutkimuksen käsitteellisiin, teoreettisiin ja metodisiin lähtökohtiin sekä tarkastellaan tarkemmin muutamia keskeisiä tutkimusaloja ja -teemoja.

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla, kolmen tekstin lukemista ja niihin perustuvien harjoitustehtävien kirjoittamista sekä oppimispäiväkirjan laatimista.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kurssilla, mutta myös kirjatentti on mahdollinen suoritustapa.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen osalta kirjatentistä on sovittava erikseen oman yliopistonlehtorin kanssa.

Brian Longhurst et al. (ed.): Introducing Cultural Studies. (Pearson-Longman 2008).

Michael Ryan: Cultural Studies. A Practical Introduction. (Wiley-Blackwell 2010).

David Oswell: Culture and Society. An Introduction to Cultural Studies. (Sage 2006).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista läsnäoloa kurssilla sekä kaikkien harjoitustehtävien tekemistä.

Pohjois-Amerikan linjan opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson "Johdatus Pohjois-Amerikan tutkimukseen" -kurssilla.

Yliopistonlehtori.