Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.1.2016 klo 09:00 - 1.2.2016 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 10.2.2016
09:00 - 13:00

Kuvaus

Opintojakso on pääaineopiskelijoille pakollinen. Euroopan tutkimuksen ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen sivuaineopiskelijoille pakollinen, muille sivuaineopiskelijoille valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistavoista ja tutkimustraditioista.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa (1. tai 2. opiskeluvuonna). Opintojaksosta järjestetään vuosittain kurssi 3. periodilla.

Opintojaksolla tutustutaan alue- ja kulttuurintutkimuksen käsitteisiin, osa-alueisiin ja teoreettisiin taustoihin.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kurssilla, mutta myös kirjatentti on mahdollinen suoritustapa.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen osalta kirjatentistä on sovittava erikseen oman yliopistonlehtorin kanssa.

Brian Longhurst et al. (ed.): Introducing Cultural Studies. (Pearson-Longman 2008).

Michael Ryan: Cultural Studies. A Practical Introduction. (Wiley-Blackwell 2010).

David Oswell: Culture and Society. An Introduction to Cultural Studies. (Sage 2006).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista läsnäoloa kurssilla sekä kaikkien harjoitustehtävien tekemistä.

Pohjois-Amerikan linjan opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson "Johdatus Pohjois-Amerikan tutkimukseen" -kurssilla.

Yliopistonlehtori.