Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.12.2016 klo 08:00 - 14.1.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.1.2017
16:15 - 17:45
Pe 20.1.2017
14:15 - 15:45
Ma 23.1.2017
16:15 - 17:45
Pe 27.1.2017
14:15 - 15:45
Ma 30.1.2017
16:15 - 17:45
Pe 3.2.2017
14:15 - 15:45
Ma 6.2.2017
16:15 - 17:45
Pe 10.2.2017
14:15 - 15:45
Ma 13.2.2017
16:15 - 17:45
Pe 17.2.2017
14:15 - 15:45
Ma 20.2.2017
16:15 - 17:45
Pe 24.2.2017
14:15 - 15:45
Ma 27.2.2017
16:15 - 17:45
Pe 3.3.2017
14:15 - 15:45

Kuvaus

Opintojakso on pääaineopiskelijoille pakollinen. Euroopan tutkimuksen ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen sivuaineopiskelijoille pakollinen, muille sivuaineopiskelijoille valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot alue- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistavoista ja tutkimustraditioista.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa (1. tai 2. opiskeluvuonna). Opintojaksosta järjestetään vuosittain kurssi 3. periodilla.

Opintojaksolla tutustutaan alue- ja kulttuurintutkimuksen käsitteisiin, osa-alueisiin ja teoreettisiin taustoihin.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi kurssilla, mutta myös kirjatentti on mahdollinen suoritustapa.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen osalta kirjatentistä on sovittava erikseen oman yliopistonlehtorin kanssa.

Brian Longhurst et al. (ed.): Introducing Cultural Studies. (Pearson-Longman 2008).

Michael Ryan: Cultural Studies. A Practical Introduction. (Wiley-Blackwell 2010).

David Oswell: Culture and Society. An Introduction to Cultural Studies. (Sage 2006).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista läsnäoloa kurssilla sekä kaikkien harjoitustehtävien tekemistä.

Pohjois-Amerikan linjan opiskelijat voivat korvata tämän opintojakson "Johdatus Pohjois-Amerikan tutkimukseen" -kurssilla.

Yliopistonlehtori.