Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.12.2016 klo 08:00 - 13.1.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
10:15 - 11:45
To 19.1.2017
10:15 - 11:45
Ti 24.1.2017
10:15 - 11:45
To 26.1.2017
10:15 - 11:45
Ti 31.1.2017
10:15 - 11:45
To 2.2.2017
10:15 - 11:45
Ti 7.2.2017
10:15 - 11:45
To 9.2.2017
10:15 - 11:45
Ti 14.2.2017
10:15 - 11:45
To 16.2.2017
10:15 - 11:45
Ti 21.2.2017
10:15 - 11:45
To 23.2.2017
10:15 - 11:45
Ti 28.2.2017
10:15 - 11:45
To 2.3.2017
10:15 - 11:45

Kuvaus

Etusija Alue- ja kulttuurintutkimuksen pääaineopiskelijoilla. Huom. kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joiden opinnäytetöiden tutkimuaineisto on audio/visuaalista.

Opintojaksolla opiskelija saa metodiset valmiudet itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn sekä maisteriopintojen tutkielman kirjoittamiseen.

Opintojakso on tarkoitus suorittaa maisteriopintojen ensimmäisenä lukuvuonna.

Kurssilla käydään lävitse, miten audio/visuaalisia aineistoja (pääosin elokuvia, videoita, televisiota ja kuvia sekä jonkin verran radiota ja musiikkia) voidaan hyödyntää tutkimuksessa. Kurssin aikana tutustaan audio/visuaalisen tutkimusaineiston käsittelyyn liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja tutustutaan erilaisiin metodisiin ratkaisuihin, kuten lähilukuun, sisällönanalyysiin ja kerronnan tutkimukseen.

Kurssi yhdistää seminaari- ja luentomuotoista opetusta. Kurssin aikana opiskelija tekee useita harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä.

Jos suoritat opintojakson kurssina, saat kurssin alussa tietää mitä oheiskirjallisuutta kurssilla käytetään.

Jos suoritat opintojakson kirjatenttinä, sovi tentittävästä kirjallisuudesta kuulustelijan kanssa ennen kuin ilmoittaudut tenttiin. Voit tenttiä esimerkiksi seuraavat kirjat:

1) Anna Green: Cultural History (2008)

2) Lawrence Grossberg: Cultural Studies in the Future Tense (2010)

3) Simon Gunn: History and Cultural Theory (2006)

Kurssi yhdistää luento- ja seminaarimuotoista opetusta ja kurssin aikana opiskelijat tekevät erilaisia harjoitustöitä sekä yksin että ryhmissä.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintolinjojen professorit / yliopistonlehtorit.

Kirjatentissä kuulustelijana toimii Martti Pärssinen, Arto Luukkanen, Rani-Henrik Andersson, Peter Stadius, Anu Korhonen tai Jouni Järvinen riippuen siitä, mitä aluetta tentti koskee.