Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Pakollinen opintojakso aineopinnot suorittaville pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt Aasian alueen ja sen keskeisten maiden yhteiskunnallisiin ja poliittisiin rakenteisiin. Opiskelija osaa analysoida niiden kehitystä ja toimintaa.

Opintojaksolla käsitellään Aasian maiden yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia rakenteita, ja niiden kehitystä ja toimintaa.

Luentokursseja ja/tai valinnaista kirjallisuutta.

Jos suoritat opintojakson tenttimällä, sovi tentittävä kirjallisuus kuulustelijan kanssa ennen kuin ilmoittaudut tenttiin. Valinnaista kirjallisuutta: J. Hendry (2003). Understanding Japanese society (3rd edition) (2 op); W. A. Joseph (ed.) (2010), Politics in China: An Introduction (3 op); S. Zhao, (2004), A Nation - State by Construction. Dynamics of Modern Chinese Nationalism (3 op); R. Segers (ed.) (2008), A New Japan for the Twenty-first Century. An Inside View of Current Fundamental Changes and Problems (3op); C.K. Armstrong (2006) Korean Society: Civil Society, Democracy and the State (2 op); K.E. Calder & F. Fukuyama (2008): East Asian Multilateralism. Prospects for Regional Stability (2 op); W. Burghoorn, K. Iwanaga, C. Milwertz, Q. Wang (eds.)(2008): Gender Politics in Asia. Women Maneuvering within Dominant Gender Orders JA K. Iwanaga (ed.)(2008): Women’s Political Participation and Representation in Asia (tentitään yhdessä Gender Politics in Asia –teoksen kanssa, yhteensä 3op); Jaffrelot, C. (ed.) (2007), Hindu nationalism: A Reader (3op); S. Tenhunen & M. Säävälä (2007) Muuttuva Intia (2 op); T. Airaksinen, E. Sinkkonen, M.Valjakka (toim.) (2016), Enemmän kuin puoli taivasta: Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa (3 op)

(1-5)

Etelä-Aasian kirjallisuus: Xenia Zeiler (englanninkieliset tenttikysymykset), Mikko Viitamäki (suomen- ja ruotsinkieliset tenttikysymykset)/Kiina ja Korea –kirjallisuus: Tiina Airaksinen/Japan books: for essays in English contact Andrew Logie or book exams contact Julie Chen