Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 6.10.2017 - 6.10.2017
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Yleinen tentti 15.9.2017 - 15.9.2017
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Rästitentti 7.6.2017 - 7.6.2017
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Kurssi 16.3.2017 - 4.5.2017
Kääntämisen tietotekniikka (CKT114) 3 Cr Kurssi 17.3.2016 - 28.4.2016

Kohderyhmä

Opintojakso on pakollinen käännöstieteen perusopinnot suorittaville.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on muodostaa käsitys, millaisia tietoteknisiä välineitä kääntäjillä on käytettävissään, mihin kielen ominaisuuksiin ja tekniikoihin ne perustuvat, miten niitä hyödynnetään käytännön käännöstyössä, sekä oppia arvioimaan erityyppisten sovellusten hyötyjä ja rajoituksia kääntäjän kannalta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan keskeisiin kääntäjän tietoteknisiin työvälineisiin, niiden toiminnan pääpiirteisiin sekä niihin liittyviin kääntäjän työprosesseihin, kuten käännösmuistien ja termipankkien käyttöön sekä konekäännöksen esi- ja jälkieditointiin. Luentojen ohella opiskelijat tutustuvat tarkemmin joihinkin kääntäjille suunnattuihin sovelluksiin harjoitustehtävissä.

Suoritustavat

Luennot 7 x 2 h, harjoitustehtävät

Oppimateriaali

Tenttikirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Yleinen asteikko