Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.8.2019 klo 09:00 - 10.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 20.9.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Dante I.

Opintojakson Rit311b suoritettuaan opiskelijan tietämys Commediasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta on syventynyt. Hän kykenee apuneuvoja käyttäen lukemaan Commediaa ja ymmärtää sen kieltä ja sisältöä.

Perehtyminen kielen ja sisällön kannalta valikoimaan Divina Commedian lauluja sekä niiden kommentteihin.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • Dante, Divina Commedia, seuraavat laulut:

Inferno II, III, VI, X, XIII, XIV ja XXXIII

Purgatorio I, XI, XXIII, XXIV ja XXVI

Paradiso XI, XII ja XXXIII

ja kolme em. lauluihin liittyvää lukua teoksesta:

  • Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. Güntert e M. Picone, Firenze, Cesati, 2000.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luento-opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Kurssin työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.