Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.1.2020 klo 09:00 - 4.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 14.2.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Syventävät opinnot.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttin luetaan (3 op):

 1. C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 363-447
 2. Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luvut VI-VII (L’Ottocento, Carduccista Gozzanoon ja Il Novecento) [verkkomateriaali]
 3. G. Pascoli, runovalikoima kokoelmista:
  • Myricae: Romagna, Fides, Arano, Lavandare, Dialogo, X Agosto, Il bove, Il passero solitario, L’assiuolo, Novembre, Il piccolo aratore, La notte dei morti, Ultimo sogno
  • Canti di Castelvecchio: Nebbia, Le Ciaramelle, Valentino, La bicicletta, Il gelsomino notturno, L’ora di Barga, La mia sera, La cavalla storna
 4. G. Verga, I Malavoglia
 5. G. Ungaretti, runovalikoima kokoelmista:
  • L’allegria: Il porto sepolto, Soldato, Sono una creatura, I fiumi, In memoria, Annientamento, Allegria di naufragi, Natale, Soldati
  • Sentimento del tempo: L’isola, La madre, Dove la luce, Dannazione, Sentimento del tempo
 6. L. Trenti, Pascoli, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1338-1341
 7. F. Pignatti, D’Annunzio, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 647-648
 8. G. Pulce, Verga, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1800-1801
 9. G. Macciocca, Ungaretti, teoksessa Letteratura italiana Einaudi. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1990, ss. 1765-1766

Lisäksi kirjatenttin luetaan (6 op):

 1. I. Svevo, La coscienza di Zeno
 2. E. Montale, runovalikoima kokoelmista:
  • Ossi di seppia: Arsenio, Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci la parola, Casa sul mare, In limine, Riviere, Cigola la carrucola del pozzo, Spesso il male di vivere…, Forse un mattino…
  • Le occasioni: La casa dei doganieri, Ti libero la fronte…, Dora Markus, Non recidere, forbice, quel volto
  • La bufera: Gli orecchini, La frangia dei capelli, Voce giunta con le folaghe

Lisäksi toinen seuraavista:

 • F. Vittorini, Svevo: guida alla Coscienza di Zeno, Roma, Carocci, 2003

tai

 • F. D’Alessandro - C. Scarpati, Invito alla lettura di Montale, Milano, Mursia, 2004

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään vaihtelevasti vuosittain. Työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.