Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa tai yleistä historiaa pää- tai sivuaineena opiskeleville.

Hhs110 ja Hhs120.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakauden ilmiöistä ja aatteista sekä valmiudet jatkaa syventymistä aineopintotasolla.

1. lukuvuoden III periodi.

Opintojaksossa perehdytään lähinnä 1800- ja 1900-luvun historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin tutkimukseen kuin lähdemateriaaliinkin.

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento- ja pienryhmäopetukseen. Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Sivuaineopiskelijoiden suoritusmuodot vaihtelevat opetuksen ja tenttien välillä. Luento-opetus on pääsääntöisesti avointa sivuaineopiskelijoille. Mikäli pienryhmäkursseilla on tilaa, voivat sivuaineopiskelijat osallistua myös pienryhmäopetukseen. Mikäli pienryhmät ovat täynnä pääaineopiskelijoista, suorittavat sivuaineopiskelijat nämä osat perusopinnoista tenttien.

Sivuaineopiskelijan tulee tarkistaa kurssien opetustiedoista mahdollisuus osallistua opetukseen.

Luentokurssilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus. Mikäli opiskelija suorittaa koko opintojakson kirjatenttinä, tentitään seuraavista teoksista erikseen sovittavat osat:

• Perrot, Michelle (ed.): A History of Private Life. From the Fires of Revolution to the Great War (osa)
Gilbert, Martin: A History of the Twentieth Century: The Concise Edition of the Acclaimed World History (osa)
• Teich, Mikuláš and Porter, Roy (ed.): Fin de siècle and its legacy
• Heikkilä, Tuomas (toim.): Euroopan historia (osa)
Klinge, Matti: Keisarin Suomi (osa)
• Kolbe, Laura (päätoim.): Suomen kulttuurihistoria II-IV (II: Tunne ja tieto 1720–1870; III: Oma maa ja maailma 1870–1945; IV: Koti, kylä, kaupunki 1900–2000) (osa).

0-5

Risto Marjomaa