Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.1.2017 klo 08:00 - 17.1.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 25.1.2017
16:30 - 19:00
Ke 1.2.2017
16:30 - 19:00
Ma 13.2.2017
16:30 - 19:00
Ke 8.3.2017
16:30 - 19:00
Ke 5.4.2017
16:30 - 19:00
Ke 3.5.2017
16:30 - 19:00

Kuvaus

Seminaarityöskentelyn vuoksi osallistujien määrä on rajoitettu 12:een. Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä WebOodissa on opiskelijan pääainetta ja motivaatiota selvitteleviä ennakkokysymysiä, joiden perusteella osallistujat valitaan.

Opintojakson suorittaminen edellyttää Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen -kurssin suorittamista. Suositellaan myös Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot -kurssin suorittamista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hankkia tutkimuskirjallisuudesta ja kuva-arkistoista aineistoja ja prosessikirjoittamisen keinoin laatia niistä populaareja kokonaisuuksia. Hänellä on alustavat valmiudet työskennellä digitaalisissa kulttuuriperintöprojekteissa, ja hän kykenee käsittelemään tekstejään ryhmässä sekä antamaan rakentavaa vertaispalautetta toisille.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi 1-3. opiskeluvuotena.

Kurssilla tutustutaan humanistisen tiedon ja kuva-arkistojen jalostamiseen verkkosovellukseksi sekä tieteen popularisointiin. Kurssilaiset osallistuvat Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toteuttaman Wiipuri-portaalin (http://wiipuri.fi/) sisällöntuotantoon. Popularisointia ja digitaalipohjaista kulttuuriperintötyötä esittelevien luentojen jälkeen opiskelijatluovat itsenäisesti sisältöjä portaaliin, joita työstetään seminaarimuotoisesti.

Opetus koostuu lähitapaamisista ja luennoista (6 h) sekä seminaarityöskentelystä (15 h) sekä tekstien kirjoittamisesta ja kuva-aineistojen valikoinnista. Kirjallisista- ja kuvallisista suorituksista sisältöineen ja laajuuksineen sovitaan kurssin aikana opettajan kanssa. Tekstien jakamisessa ja käsittelyssä käytetään Moodle-alustaa.

Hyväksytty/hylätty.

Ei pakollisia edeltäviä opintoja. Lähitapaamisissa 80 %:n läsnäolopakko.