Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

RES107 Kielihistorian peruskurssi

Tutustua espanjan kielen morfosyntaksin historiallisiin muutosprosesseihin.

aineopintojen aikana

Espanjan kielen morfosyntaksin historiallisiin muutosprosesseihin tutustumista teoreettisen lukemiston, tekstianalyysin ja harjoitustehtävien avulla.

kurssi tai kirjatentti

R.Penny, Gramática histórica del español/History of the Spanish Language (ei lukua 2)

M.Ariza Viguera et al., Comentario lingüístico y literario de textos españoles (s.3-41) (Kirjatentti yhteensä 3 op)

Loppujen 3 op:n suorittamisesta sovitaan opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori

Opiskelijan tulee suorittaa aineopinnoissa valinnaisia opintoja niin, että opintopisteitä kertyy ainakin kahdelta seuraavista osa-alueista: kirjallisuus (RES210a-d), filologia ja historiallinen kielentutkimus (RES211a-c) tai nykykielitiede (RES212a-h).