Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.10.2019 klo 09:00 - 22.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 1.11.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijat (pakollinen opintojakso).

Johdatus Ranskan kirjallisuuteen ja kielen historiaan (Rra105).

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut eräisiin Ranskan kirjallisuuden keskeisiin teoksiin,osaa keskustella niistä sekä analysoida niitä kirjallisesti ranskan kielellä.

Toinen tai kolmas opintovuosi. Vuosittain järjestettävä luentokurssi tai kirjatentti.

Kurssin aikana opiskelijat lukevat ohjelmassa olevat teokset, joita kommentoidaan tunneilla kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä käyttäen.

Luentokurssi

TAI

Kirjatentti (suoritetaan oppiaineen järjestämässä tenttitilaisuudessa, ks. Flamma->Ranskalainen filologia->Tenttiminen).

a) Luentokurssi: kurssin yhteydessä sovittava kirjallisuus

b) Kirjatentti: J. Racine, Phèdre, Abbé Prévost, Manon Lescaut, G. Flaubert , Madame Bovary, Ch. Baudelaire, Les fleurs du mal, M. Proust, Un amour de Swann.

Asteikolla 0–5.

Opintojakson opettaja.