Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijat (pakollinen opintojakso).

Kurssin päätyttyä opiskelija on tutustunut Ranskan historian tärkeimpiin historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin. Hän on myös perehtynyt yhteen Ranskan alueeseen sosiologisesta, taloudellisesta tai poliittisesta näkökulmasta ja saanut laajan yleiskuvan tämän päivän Ranskan alueellisesta ja sosiaalisesta moninaisuudesta. Kurssin (b) työmuodon ansiosta opiskelija on myös parantanut suullisen viestinnän ymmärtämystään ja ilmaisutaitojaan.

Kummatkin pakolliset opintojakson osat (luentokurssit 4. periodissa) suositellaan suoritettaviksi joko ensimmäisen opintovuoden lopuksi tai toisen opintovuoden aikana. Kohdan (a) voi myös suorittaa kirjatenttinä

a) Historia (luentokurssi TAI kirjatentti): opiskelijat tutustuvat Ranskan historiaan ja kirjoittavat historiallisesta aiheesta esseen. Lisäksi loppukuulustelu.

b) Yhteiskunta: aluetuntemus (pakollinen harjoituskurssi)

Oppilaat pitävät perusteellisesti valmistellun esitelmän yhdestä Ranskan alueesta sekä osallistuvat aktiivisesti muiden pitämien esitelmien kommentointiin ja arviointiin.

Luento- ja harjoituskurssi.

Kurssilla ilmoitettava aineisto.

Asteikolla 0–5. Arviointi perustuu osasuoritusten keskiarvoon. Opintojakso merkitään suoritetuksi vasta kun molemmat osat on suoritettu.

Opintojakson opettajat.