Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
29.11.2016 klo 08:00 - 10.3.2017 klo 08:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.3.2017
14:15 - 15:45
To 16.3.2017
12:15 - 13:45
Ti 21.3.2017
14:15 - 15:45
To 23.3.2017
12:15 - 13:45
Ti 28.3.2017
14:15 - 15:45
To 30.3.2017
12:15 - 13:45
Ti 4.4.2017
14:15 - 15:45
To 6.4.2017
12:15 - 13:45
Ti 11.4.2017
14:15 - 15:45
To 13.4.2017
12:15 - 13:45
To 20.4.2017
12:15 - 13:45
Ti 25.4.2017
14:15 - 15:45
To 27.4.2017
12:15 - 13:45
Ti 2.5.2017
14:15 - 15:45
To 4.5.2017
12:15 - 13:45

Kuvaus

Mikäli halukkaita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, osallistuja ei valita ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, vaan etusijalla ovat 1) yleisen kielitieteen ja kieliteknologian pääaineopiskelijat, 2) yleisen kielitieteen ja kieliteknologian sivuaineopiskelijat / Digitaalinen humanismi -kokonaisuutta suorittavat , 3) muut

Saada yleiskuva siitä, miten tekstikorpuksia voidaan käsitellä valmiiden ohjelmien (kuten Natural Language Tool kit, NLTK) avulla sekä totutella siihen, että itse voi enemmänkin vaikuttaa siihen, millaisia tuloksia saa

ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä

Valmiin ohjelman (kuten NLTK:n) puitteissa havainnollistetaan esim. tekstiä sanojen muodostaman jonona, sanoja merkkijonona, jonon alkioiden osoittamista (indeksointia), sananmuotojen frekvenssien laskemista, tekstikorpuksen käyttöä, sanaparien (bigrammien) frekvenssejä, sanojen ehdollisia frekvenssejä viereisen sanan suhteen, kollokaatioiden tunnistamista, tekstigenrejä, sanojen annotaatiota (part of speech tags), annotoitujen korpusten tutkimista, digitaalisia leksikoita, sanalistoja, hukkasanalistoja, sanojen alamerkityksiä ja käsitetietokantoja (WordNet).

harjoitustehtäviä

verkkomateriaalia ja Stephen Bird, Ewan Klein, Edward Loper, Natural Language Processing with Python (vapaasti verkossa luettavissa). (NLTK on avointa lähdekoodia ja kirjakin vapaasti verkossa luettavissa.)

yleinen arvosteluasteikko

Harjoitusryhmät: ryhmä 1 ti 14-16, ryhmä 2 to 12-14

yliopistonlehtori