Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.2.2017 klo 00:00 - 14.3.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.3.2017
14:00 - 16:00
Ke 15.3.2017
12:00 - 14:00
Ti 21.3.2017
14:00 - 16:00
Ke 22.3.2017
12:00 - 14:00
Ti 28.3.2017
14:00 - 16:00
Ke 29.3.2017
12:00 - 14:00
Ti 4.4.2017
14:00 - 16:00
Ke 5.4.2017
12:00 - 14:00
Ma 10.4.2017
18:00 - 20:00
Ti 11.4.2017
10:00 - 12:00
Ti 11.4.2017
14:00 - 16:00
Ke 12.4.2017
12:00 - 14:00
Ti 18.4.2017
14:00 - 16:00
Ke 19.4.2017
12:00 - 14:00
Ti 25.4.2017
14:00 - 16:00
Ke 26.4.2017
12:00 - 14:00
Ti 2.5.2017
14:00 - 16:00
Ke 3.5.2017
12:00 - 14:00

Kuvaus

Samtliga studerande.

Grundstudierna i historia bör vara avklarade.

Avsnittets mål är att fördjupa studerandenas kritiska förståelse för digitala materialsamlingar, digitalisering av text, ljud, bild, föremål och rörlig bild för historiska ändamål, digitaliseringsprinciper och upphovsmannafrågor, digitala källors trovärdighet och tillförlitlighet samt digitala miljörekonstruktioner.

Avsikten är att studeranden efter kursen:

• Har ökad förståelse för digital teknik och kultur i allmänhet.
• Har goda färdigheter att söka och hantera digitala material vid forskning.
• Har färdigheter att använda digitala kommunikations- och publikationskanaler.

Från och med det andra studieåret.

Kursen består av föreläsningar, digitala hemuppgifter, deltagande observationer och studiebesök.

Undervisningskurs, avläggs genom aktiv närvaro och hemuppgifter samt en avslutande essä eller tent. Kursen kan inte avläggas utan deltagande i kontaktundervisning.

Studiematerial för avsnittet anmäls under kursen.

Bedömningen baserar sig på hemuppgifterna och slutarbetet. Betygsskala 0-5.

Derek Fewster