Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Opiskelija tuntee Itä-Euroopan romanien sosiaali- ja kulttuurihistoriaa ja perehtyy heidän nykyajan elinoloihinsa ja yhteiskunnalliseen asemaansa.

Itsenäistä ja ohjattua tekstinlukua romanikielen murteilla.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti

Kirjatenttivaihtoehto: Valikoima seuraavista: Tanner, Arto 2000. Keski- ja Itä-Euroopan romanit. Historia, yhteisöt ja nykyolot. Ulkomaalaisviraston julkaisuja 2. Helsinki: Ulkomaalaisvirasto, Barany, Zoltan 2002. The East European Gypsies: Regime Change, Marginality, and Ethnopolitics. Cambridge: Cambridge University Press, M. Stewart 1997. The time of the Gypsies., Boulder: Westview.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.