Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
4.5.2020 klo 09:00 - 31.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 17.6.2020
10:00 - 14:00

Kuvaus

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Aineopinnot.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 448-497
  • A. Casadei, Il Novecento, Bologna, Il Mulino, 2005 (Storia della Letteratura italiana diretta da Andrea Battistini, 6), ss. 77-139
  • C. Pavese, La luna e i falò
  • B. Fenoglio, Il partigiano Johnny
  • C. E. Gadda, La cognizione del dolore
  • S. Giovanardi, La luna e i falò, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, IV. Il Novecento, II. La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, ss. 631-645
  • M. Corti, Il partigiano Johnny, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, IV. Il Novecento, II. La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, ss. 811-834
  • E. Manzotti, La cognizione del dolore, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, IV. Il Novecento, II. La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, ss. 201-337.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli