Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 17.6.2020 - 17.6.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 8.7.2020 - 8.7.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 29.7.2020 - 29.7.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 15.5.2020 - 15.5.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 3.4.2020 - 3.4.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 13.3.2020 - 13.3.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 14.2.2020 - 14.2.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 17.1.2020 - 17.1.2020
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 22.11.2019 - 22.11.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 1.11.2019 - 1.11.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 11.10.2019 - 11.10.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 20.9.2019 - 20.9.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 24.7.2019 - 24.7.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 3.7.2019 - 3.7.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 24.5.2019 - 24.5.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 29.3.2019 - 29.3.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 22.2.2019 - 22.2.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 8.2.2019 - 8.2.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 18.1.2019 - 18.1.2019
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 16.11.2018 - 16.11.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 2.11.2018 - 2.11.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 5.10.2018 - 5.10.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 14.9.2018 - 14.9.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 25.7.2018 - 25.7.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 4.7.2018 - 4.7.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 13.6.2018 - 13.6.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 27.4.2018 - 27.4.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 9.2.2018 - 9.2.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 24.11.2017 - 24.11.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 3.11.2017 - 3.11.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 6.10.2017 - 6.10.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 15.9.2017 - 15.9.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 26.7.2017 - 26.7.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 5.7.2017 - 5.7.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 14.6.2017 - 14.6.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 26.4.2017 - 26.4.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 22.3.2017 - 22.3.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 15.2.2017 - 15.2.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 18.1.2017 - 18.1.2017
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 30.11.2016 - 30.11.2016
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 19.10.2016 - 19.10.2016
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 21.9.2016 - 21.9.2016
Boccaccio (RIT211c) 3 Cr Yleinen tentti 2.3.2016 - 2.3.2016

Kohderyhmä

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan itsenäisesti apuneuvoja käyttäen Boccaccion Decameronea. Hän on perehtynyt teoksen rakenteeseen, tuntee yksittäisten päivien tematiikan ja eri kertojien erityispiirteet sekä kykenee kommentoimaan tiettyjen yksittäisten novellien (vrt. kohtaa oppimateriaali ja kirjallisuus) sisältöä ja kieltä

Ajoitus

Aineopinnot.

Sisältö

Perehtyminen valikoimaan Decameronen novelleja niin sisällön kuin kielen kannalta sekä niiden kautta koko teoksen rakenteeseen, tematiikkaan ja kieleen.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Oppimateriaali

Kirjatenttiin luetaan:

  • G. Boccaccio, Decameron: Prologo, I 1, VI 10 ja X 10, Epilogo sekä seitsemän muuta novellia, jotka valitaan seuraavista: II 1 ja 5, III 1, 4, 8 ja 9, IV 1, 2 ja 5, V 8 ja 9, VII 4 ja 5, VIII 2, 3, 6, 7 ja 9, IX 3, X 2 ja 3 (V. Brancan editio);
  • hakusana Boccaccio teoksesta Letteratura italiana. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 298-305;
  • A. Asor Rosa, "'Decameron' di Giovanni Boccaccio" teoksesta Genus Italicum, Torino, Einaudi, 1997, ss. 143-253.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosteluasteikko 0-5.

Lisätiedot

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.