Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.12.2019 klo 09:00 - 7.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.1.2020
12:30 - 16:30

Kuvaus

Valinnainen kaikille Afrikan-tutkimuksen syventäviä opintoja opiskeleville

Peruskurssi opiskeltavasta kielestä.

Valitun kielen kielitaidon syventäminen ja laajentaminen.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Tutustutaan valitun kielen kirjallisuuteen, eri murteisiin, kerrataan kielioppia, harjoitellaan tekstin tuottamista sekä vuorovaikutustaitoja.

Luentokurssi oheismateriaaleineen tai suullinen ja kirjallinen tentti ja/tai harjoitustehtävät.

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisenä työskentelynä. Tällöin tentitään kirjallisuutta ja/tai tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia sopimuksen mukaan.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Bantukielten yliopistonlehtori.