Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.8.2015 klo 08:00 - 1.11.2015 klo 08:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 26.10.2015
10:15 - 11:45
Ma 2.11.2015
10:15 - 11:45
Ma 9.11.2015
10:15 - 11:45
Ma 16.11.2015
10:15 - 11:45
Ma 23.11.2015
10:15 - 11:45
Ma 30.11.2015
10:15 - 11:45
Ma 7.12.2015
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Yleiskuva slaavilaisista kielistä ja erityisesti Tšekin kielestä ja kirjallisuudesta ja niitten tutkimuksesta.

Ensimmäisenä opintovuotena.

Slaavilaiset kansat, kielet ja kirjallisuudet. Slaavilaisten kielten rakennepiirteitä. Slavistiikan lyhyt tutkimushistoria. Suomalainen slavistiikka ennen ja nyt. Omassa aineessa tehtävä tutkimus.

Tšekin kielen historiaa. Kielitilanne Tšekissä. Tšekin kielimuodot. Normi ja kodifikaatio. Tšekkiläinen kielitiede.

Luentokurssi ja tutustuminen oheiskirjallisuuteen; harjoitustöitä ja loppukoe.

Jos opiskelija on jo suorittanut vastaavan kurssin puolan tai eteläslaavin perusopinnoissa, hän suorittaa vain Tšekin kieltä ja kirjallisuutta käsittelevät luennot ja niiden yhteydessä teoksen  Lehečková: Tšekin kielimuodot sekä tenttii tiedekuntatentissä teoksen  Gyllin & Svanberg: Slaviska folk och språk.

Nuorluoto: Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet (on myös ruots.: De slaviska standardsåkens framväxt), Kolari: Suomen slavistiikan vaiheita (saatavilla verkosta) ja Lehečková: Tšekin kielimuodot.

Arviointi perustuu osallistumisaktiivisuuteen, harjoitustöihin ja loppukokeeseen.

Kurssi on yhteinen eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien sekä puolan kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kanssa. Opintojakson toinen osa suoritetaan kevätlukukaudella 2016 Helena Lehečkovan kurssilla "Johdatus bohemistiikkaan" (2 op).

Dos. Lehečková.