Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 30.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
14:15 - 15:45
Ke 2.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 9.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 16.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 30.10.2019
14:15 - 15:45
Ke 6.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 13.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 27.11.2019
14:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
14:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Pakollinen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opiskelija osaa analysoida asiatekstejä ja kääntää niitä kieliparissa ruotsi ja suomi kulloisenkin toimeksiannon vaatimien apuvälineiden avulla.

Niin analyyseissaan kuin käännöksissään opiskelija osaa kiinnittää huomiota yhtäältä kielipariin ruotsi ja suomi niin kontrastiivisuuden kuin idiomaattisuuden kannalta, toisaalta alkutekstin ja käännöksensä viestinnällisyyteen ja toimivuuteen.

Ensimmäinen lukukausi.

Opiskelija tekee käännösharjoituksia, tutustuu keskeisiin perinteisiin ja elektronisiin apuvälineisiin ja tekee kurssikirjallisuuteen perustuvasti analyyseja niin alkutekstistä kuin käännöksestään rakenteen, teksti- ja tyylilajin, kohderyhmän sekä kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kontekstin näkökulmasta.

TRA-501 (5 op)

Käännössuunta: TRA-501-kurssilla käännetään sekä ruotsista että ruotsiin.

Kirjallisuus (valituin osin): S. Aaltonen, N. Siponkoski & K. Abdallah (toim.), Käännetyt maailmat (2015) ja M. Stålhammar, Att översätta är nödvändigt (2015).

Kurssin kokonaisarviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen kurssiin, käännös- ja analyysitehtäviin sekä loppukokeeseen, joka koostuu teoria- ja käännösosuudesta.

Studenter som inte kan finska får ersätta detta studieavsnitt genom att avlägga två av grannspråkskurserna (NGR180, NGR170, NGR175) inom grundstudierna. Inom ämnesstudierna avläggs i så fall en extra specialkurs.

Kan avläggas som TRA-501 Introduktion till yrkesöversättning, 5 sp.