Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee italian kielen historiallisen kieliopin pääpirteet ja on tutustunut valikoimaan varhaisia tekstejä, joiden analysoimiseen hän osaa soveltaa oppimaansa.

Syventävät opinnot.

Historiallista kielioppia, etenkin äänneoppia ja morfologiaa, sekä varhaisten tekstinäytteiden anaysointia.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

3 op:

  • G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2002,

ja

  • valikoima vanhoja tekstejä selityksineen (joko F. Bruni, L’Italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, Torino, UTET, 1984, luku VII tai C. Marazzini, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Bologna, Il Mulino, 2006, luvut 3-5). Ennen kuin ilmoittaudut tenttiin, neuvottele kuulustelijan kanssa siitä, tulisiko sinun tenttiä Bruni vai Marazzini.

5 op: Edellisten lisäksi:

  • L. Renzi, Come cambia la lingua. L’italiano on movimento, Bologna, Il Mulino, 2012, luvut I-VI.

Arvosteluasteikko 0-5.

Enrico Garavelli