Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
21.3.2017 klo 09:00 - 10.4.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 26.4.2017
09:00 - 13:00

Kuvaus

Valbar kurs på fördjupade studier i nordiska språk

Grundkurs i allmän språkvetenskap

Målet med studieavsnittet är att studenten ska få baskunskaper både i och om det finlandssvenska teckenspråket.

Fördjupade studier

Teckenspråkiga omnämns i grundlagen som en minoritetsgrupp i Finland. Finland har två traditionella teckenspråk, det finska teckenspråket (FinSL) och det finlandssvenska teckenspråket (FinSSL). Kursen presenterar grunderna i teckenspråk generellt och i teckenspråksforskning, med speciellt fokus på Norden. Kursen går också in på teckenspråk som minoritetsspråk och de utmaningar föräldrar med döva barn ställs inför i dagens samhälle. Vidare diskuteras teckenspråkens status (språkpolitiskt och kulturpolitiskt) i världen i dag och speciellt i det finska och det nordiska samhället. Avsnittet lämpar sig speciellt väl för studenter som är intresserade av minoritetsfrågor och av att förstå mänskligt språk mer generellt.

Studieavsnittet kan (a) avläggas genom deltagande i kurs eller (b) tenteras. Kurs rekommenderas. Tentamensuppgifterna för dem som väljer att tentera avsnittet baserar sig på de artiklar, böcker och annat material som anges under Studiematerial och litteratur.

B. Wallvik, 1997: Ett folk utan land; K. Hoyer, K. Kronlund-Saarikoski, red. 2002: Se vårt språk!; M. Londen, 2003: Communicational and educational choices for minorities within minorities; B. Wallvik, 2005: Du måste vara döv för att förstå; J-O. Östman, red. 2005: FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk; K. Hoyer, M. Londen, J-O. Östman, red. 2006: Teckenspråk – Sociala och historiska perspektiv; Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland, 2010; Karin Hoyer, 2012: Dokumentation och beskrivning som språkplanering – perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk.

Studenten ska känna till hur teckenspråk fungera och även själv kunna teckna enkla uttryck. Kursdeltagare utvärderas på respektive kurs samt genom en hemtentamen.

Camilla Lindholm