Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.12.2016 klo 09:00 - 18.12.2016 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
10:00 - 12:00
Ti 24.1.2017
10:00 - 12:00
Ti 31.1.2017
10:00 - 12:00
Ti 7.2.2017
10:00 - 12:00
Ti 14.2.2017
10:00 - 12:00
Ti 21.2.2017
10:00 - 12:00
Ti 28.2.2017
10:00 - 12:00
Ti 7.3.2017
10:00 - 12:00
Ti 14.3.2017
10:00 - 12:00
Ti 21.3.2017
10:00 - 12:00
Ti 28.3.2017
10:00 - 12:00
Ti 4.4.2017
10:00 - 12:00
Ti 11.4.2017
10:00 - 12:00
Ti 18.4.2017
10:00 - 12:00
Ti 25.4.2017
10:00 - 12:00
Ti 2.5.2017
10:00 - 12:00

Kuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijat

Suomen kielen perus- ja aineopinnot

Opiskelija tutustuu kielitieteen klassikoihin ja laitoksen uusimpaan tutkimukseen.

Kurssilla perehdytään käsiteanalyysin ja terminologiaopin teoriaan ja menetelmiin: erilaisiin käsitejärjestelmiin, käsitteiden määrittelyyn, käsitteen- ja terminmuodostukseen eri tieteenaloilla sekä monikieliseen termityöhön. Keskeinen osa kurssia on oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö, joka auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään paremmin oman opinnäytteen tai tutkimuksen käsitteistöä. Kurssi antaa valmiuksia myös omien tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia tieteidenväliseen vuorovaikutukseen. Kurssi rakentuu Tieteen termipankin ( www.tieteentermipankki.fi) ympärille, ja se sopii erityisesti syventävien opintojen ja jatko-opintojen suoritukseksi. Suoritukseen kuuluu luentojen ja oheislukemiston ohella oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö sekä luentopäiväkirja/loppuraportti. Arvostelu hyv/hyl.

Kurssi on avoin humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille ja keskustakampuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmien jatko-opiskelijoille. Perustutkinto-opiskelijat sopivat vastaavuudesta aineen vastuuhenkilön kanssa ja jatko-opiskelijat ohjaajansa tai tohtoriohjelman vastuuhenkilön kanssa.

Kurssi käy suomen kielen oppiaineen lisäksi esim. seuraaviin tutkintovaatimusten kohtiin: TTT104, WNA/MNA320, KAR331, TES220TT, TES340ET, TYY250ET, TYY320ET. Etusijalla ovat syventävien opintojen vaiheessa olevat opiskelijat ja jatko-opiskelijat.

Luentokurssit, kirjatentit ja lukupiirit

Kirjallisuudesta sovitaan oman pro gradu -tutkielman ohjaajan, sivuainetutkielman ohjaajan tai opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Kirjatentissä kuulustelijana toimii pro gradu -tutkielmasi tai sivuainetutkielmasi ohjaaja. Sovi tentittävä kirjallisuus kuulustelijan kanssa ennen kuin ilmoittaudut tenttiin.