Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.8.2019 klo 00:00 - 31.7.2020 klo 00:00

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Akvaattisten tieteiden pääaineopiskelijat.

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä pääaineestaan.

Kandidaattiopintojen loppupuolella

Pääaineopintojen kirjallinen osa. Akvaattisten tieteiden kandidaattiopintojen lopputentti.

Omatoiminen työskentely. Sovittu kirjallisuus voidaan tenttiä kerralla yleisenä tenttipäivänä tai useammassa osassa joko yleisessä tentissä tai tenttiakvaariossa (ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/ )

linkki ohjeistukseen: blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijan ohjeet

Vaatimuksiin kuuluu kolme kirjaa:

1. Nybakken, J. W. & Bertness M. D. (2004). Marine Biology, 6th edition. Pearson, Benjamin & Cummins. 579 s, 2 op

2. Horne, A. J. & Goldman C. R. (1994). Limnology, 2nd edition. Kappaleet 1-17 (sivut 1-407).

3. Bone, Q. & Moore, R.H. (2008). Biology of fishes, 3rd edition. Kappaleet 1-4, 7-8 ja 13-14, 2 op

Kirjallinen kuulustelu, arvostellaan asteikolla 0-5.

Examinarium tentti. Tenttiakvaariossa (ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/ )

linkki ohjeistukseen: blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/