Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
9.12.2019 klo 09:00 - 31.7.2020 klo 23:59

Aikataulu

Ilmoittaudu tenttiin WebOodissa. Varaa tämän jälkeen tenttiaika ja -paikka Examinariumissa.

Kuvaus

Akvaattisten tieteiden maisterivaiheen opiskelijat

51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti (AKVAK1)

Täydentää akvaattisten tieteiden opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä ja erikoisosaamisensa erikoistumislinjastaan.

FM-opintojen loppuvaihe

Akvaattisten tieteiden alan kirjallisuutta, joka tukee pro gradu -työtä.

Kala- ja kalastusbiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Hannu Lehtosen kanssa Limnologia: Wetzel, R. G.: Limnology. Lake and River Ecosystems. Third edition, 1006 s, 6op ja muu tentittävä kirjallisuus sovitaan prof. Jukka Horppilan kanssa

Meribiologia: tentittävä kirjallisuus sovitaan yliopistonlehtori Jaanika Blomsterin kanssa

Tentti, arvosteluasteikko 0-5

Vastuuhenkilö: Ko. oppiaineen vastuuhenkilöt