Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
17.8.2016 klo 16:00 - 19.6.2017 klo 23:59

Kuvaus

TVT-ajokortti (3 op) (http://www.helsinki.fi/tvt-ajokortti/ ) on HY:n tiedekuntien opiskelijoille yhteinen opintojakso. Opintojaksolla halutaan varmistaa, että yliopisto-opinnot aloittavilla opiskelijoilla on riittävät tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perustiedot ja -taidot opintojensa suorittamista varten. Opintojakso kannattaa siksi suorittaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Huomaa myös, että Kumpulassa TVT-ajokortin suoritusmerkintä vaaditaan fuksilaitteen saamiseksi.

Ensimmäisen opiskeluvuoden syksy. Tutkintovaatimukset uudistuvat syksyllä 2017, mistä seuraten TVT-opinnot muuttuvat ja TVT-ajokortti tulee olemaan 2op. Nykymuotoinen TVT-ajokortti 3op on suoritettavissa enää tämän lukuvuoden. Huomaa myös, että TVT-ajokortin suoritusmerkintä vaaditaan fuksilaitteen saamiseksi.

Kurssin tarkoituksena on antaa sinulle sellaiset tiedot ja taidot, joilla pääset alkuun ensimmäisillä pää- ja sivuaineidesi kursseilla. Todennäköisesti tiedät näistä asioista jo paljon. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, miten asiat tehdään nimenomaan Helsingin yliopiston tarjoamilla välineillä ja hyvien tapojen mukaan. Kumpulan tarpeista johtuvat, sinulle välttämättömimmin hallittavat asiat löydät sivulta https://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/TVT-ajokortti .

Kun olet ilmoittautunut täällä, ilmoittautumisen perusteella sinut lisätään automaattisesti Moodleen https://moodle.helsinki.fi/ TVT-ajokortin kurssialueelle. Kurssi suoritetaan tuolta kurssialueelta löytyvillä lähtötasotesteillä ja näyttökokeella. Lähtötasotestit on suoritettava ennen näyttökoetta siten, että kustakin lähtötasotestistä tulee saada vähintään 70% pisteistä. Vaatimuksen täytyttyä kurssialueen alareunasta aukeaa linkki näyttökokeeseen. Kurssin hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan

  • vähintään 70% maksimipisteistä eli 700/1000 pistettä, siten, että
    • Näyttökokeesta voi saada maksimissaan 1000 pistettä
    • Lähtötasotesteistä voi saada maksimissaan 100 pistettä. Lähtötasotesteistä saadut pisteet ovat aitoja lisäpisteitä!

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa näyttökoe toteutetaan verkkotenttinä. Verkkotentti tarkoittaa, että saat vastatessasi olla itse valitsemassasi paikassa tietokoneen ääressä. Tietokone voi olla Windows, Linux tai Mac ja se voi olla omasi, yliopiston kone tai muu. Näyttökokeeseen kannattaa valmistautua tekemällä lähtötasotestejä tenttikoneella. Paitsi että silloin tenttikone on tuttu, tarkistat samalla, että löydät koneelta kaikki tentissä tarvittavat sovellusohjelmat.

Tenttimisessä on tällaisia reunaehtoja:

  • Näyttökoe aukeaa kurssialueen alareunassa automaattisesti, kun olet tehnyt lähtötasotestit vaaditulla tasolla
  • Näyttökoe on tehtävissä korkeintaan opetustapahtuman aukioloaikana
  • Kun aloitat näyttökokeen tekemisen, vastaamisaika on rajattu 60 minuuttiin JA yllä mainittuun aukioloaikaan. Ajan päätyttyä vastauksesi palautuu automaattisesti, jos et ole siihen mennessä itse palauttanut vastaustasi.
  • Jos suorituksesi on hylätty, saat uusia ensimmäisen kerran 1 viikon kuluttua. Jos tuo toinen suorituksesi on myös hylätty, saat uusia toisen kerran 2 viikon kuluttua ensimmäisestä uusinnasta. Jos myös kolmas suorituksesi on hylätty, vastausmahdollisuutesi lukittuu. Ota silloin yhteyttä ml-opetuki@helsinki.fi ja sovi tapaamisaika.

Huomaa, että lähtötasotestit ja näyttökoe on tehtävä saman lukuvuoden aikana! Jos siis teet lähtötasotestit nyt, mutta jätät näyttökokeen ensi syksyyn, syksyllä joudut tekemään lähtötasotestit uudestaan.

TVT-ajokortin itseopiskelumateriaali osoitteessa https://www.helsinki.fi/fi/tvt-ajokorttisekä kurssin Moodle-kurssialueella olevat tehtävät.

hyväksytty-hylätty

https://wiki.helsinki.fi/display/kumpula/TVT-ajokortti

Suorituksia rekisteröidään noin neljän viikon välein. Suorituspäiväksi kirjataan ko. päivä riippumatta siitä päivästä, jona olet tehnyt näyttökokeen.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä, ota yhteyttä ml-opetuki@helsinki.fi.

Antti Kuronen