Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.2.2017 klo 08:00 - 26.2.2017 klo 23:59

Kuvaus

Kemian perustyöt I kurssi on pakollinen kemian pääaine- ja sivuaineopiskelijoille

Tiedot: Laboratoriotyöskentelyn ja laboratorioturvallisuuden perusteet käytännössä, kemian peruskäsitteiden (atomi, ioni, kompleksiyhdiste, reaktioyhtälö, kemiallinen tasapaino, lämpökemia, hapot, emäkset, pH, liukoisuus, sähkökemia) ymmärtäminen.

Taidot: turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet, erilaisten peruslaboratoriotekniikoiden ja –laitteiden käyttö

Kemian perustöissä perehdytään työskentelyyn ja työturvallisuuteen kemian laboratoriossa. Kurssiin kuuluu yhdeksän työtä: liekkireaktiot, ionireaktioita ja kvalitatiivinen analyysi, nikkelin massa-analyysi, kuparin mitta-analyysi, epäorgaaninen synteesi, liukenemislämmön määritys kalorimetrillä, vahvan- ja heikon hapon titraus emäksellä, liukoisuustulon määritys ja galvaanisen elementin valmistaminen.

Työohjeen "Kemian perustyöt I" ja palautettavan työselostuspohjan saa harjoitustöiden kotisivuilta: https://matskut.helsinki.fi/handle/123456789/529

Hyväksytty/Hylätty

Työselostus on palautettava kahden viikon sisällä ryhmän päättymisestä assistenttihuoneeseen / ryhmän opettajalle

Laboratoriotyöt tehdään ryhmätöinä (tavallisimmin 2-4 opiskelijan ryhmissä).

Laboratiopäiväkirja (A4 vihko) mukaan heti ensimmäisellä työkerralla.

Laboratoriotakki mukaan heti ensimmäisellä työkerralla. Takkeja saa ostaa esim. HYKin toimistosta.

Suojalasit saa laboratoriosta.

Ryhmä 2 on yhteinen avoimen yliopiston kanssa

Seppo Lindroos

Kemian laitos huone B328a, III kerros

sähköposti: seppo.lindroos@helsinki.fi

puh 0504485712

Kurssi 55015 Turvallinen työskentely laboratoriossa täytyy olla suoritettuna ennen harjoitustöiden alkua.