Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.11.2019 klo 08:00 - 25.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 6.3.2020
09:15 - 11:15

Kuvaus

Farmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat opiskelijat.

Opintojaksoa ei voi suorittaa ennen kuin on suorittanut farmaseutin tai proviisorin tutkinnon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee laadunhallinnan perusteet
  • hallitsee laatuajattelun käsitteet
  • osaa kuvata riskianalyysimenetelmät ja laatujärjestelmät
  • osaa kuvata erilaisia lääketeollisuudessa käytettyjä laatumittaireita ja niiden merkityksen
  • osaa kuvata laadunhallintaan liittyvän tarkastustoiminnan
  • osaa kuvata farmasian alaan liittyvät hyvät toimintatavat (GxP) pääpiirteissään ja niiden merkityksen sekä yhteyden laadunhallintaan lääketeollisuudessa
  • hallitsee lääketeollisuuden laadunhallinnan ajantasaisen normien hakemisen sähköiistä lähteistä

Opintojakso voidaan suorittaa, missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaihetta. Opintojakso järjestetään joka kolmas vuosi.

Opintojakson painopisteenä ovat lääketeollisuuden johtaminen laadunhallinnan näkökulmasta.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen sekä tehtävien ja lopputentin hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 275h. Opintojakso toteutetaan kolmena lähijaksona. Koulutukseen sisältyy luennot, luettavaa kirjallisuutta, oppimistehtävä ja lopputentti.

Opintomateriaalina on opintojaksolla ilmoitettu opetusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana määräytyy oppimistehtävästä ja lopputentistä saatujen arvosanojen mukaisesti.

Opetuskielenä suomi ja/tai englanti.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Professori Anne Juppo, Teollisuusfarmasia.

Opintojakso kuuluu Farmasian erikoistumiskoulutuksen pakollisiin opintoihin. Opintojakson korvaamisesta ja suorittamisesta muulla tavalla voidaan päättää erikoistumisopintojen alussa vastuuhenkilön kanssa.