Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Biologian opiskelijat sekä biologian aineopettajiksi opiskelevat.

(52073) Ekologian perusteet 4 op, sekä hyväksytysti suoritetut lajintuntemustentit (52064) Kasvituntemus I 3 op ja (52315) Eläintuntemus 3 op.

Saariston ekologian jakso tutustuttaa opiskelijat Itämeren rannikkoalueiden keskeisiin elinympäristöihin ja murtovesiluonnon erityispiirteisiin sekä perusbiologisten tutkimusten merkitykseen Itämeren tilan ilmentäjinä. Kenttäkurssilla opitaan ekologista ja biologista kenttätyömetodiikkaa ja esitellään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tehtävää tutkimusta.

Kurssin ajankohta

– Ryhmä A 25.7.-30.7.(35 opisk)

– Ryhmä B 1.8.-6.8.(35 opisk.)

Tvärminnessä perehdytään viikon ajan rannikon ja saariston ekologiaan ja perehdytään ekologisiin ilmiöihin Itämeressä ja sen saaristossa. Kenttäkurssilla työskennellään opettajien vetämissä noin 10 hengen ryhmissä. Kurssi koostuu ryhmissä tehtävistä maastoekskursioista, laboratoriotyöskentelystä ja tutkimusaineiston käsittelystä. Kurssilaiset keräävät viikon aikana aineiston, käsittelevät sen ja raportoivat aikaansaannoksensa loppuseminaarissa.

Aktiivinen osallistuminen kurssiohjelmaan (läsnäolopakko, oppimispäiväkirja) sekä seminaariesitys ja siihen liittyvä yhteenvetoraportti pienryhmittäin.

Hyväksytty/hylätty

KURSSIVIIKOT PÄÄTTYVÄT LAUANTAINA n. klo 12.00. Aikaisempaan poistumiseen
tulee esittää henkilökohtainen syy jo ilmoittautuessa kurssille.

Kurssiviikot alkavat virallisesti maanantaina klo 8.45 mutta suositeltavaa on saapua Tvärminneen jo sunnuntai-iltana. Ilmoita saapumisestasi ja ruokavaliosta suoraan asemalle viikkoa ennen ryhmäsi alkamista tvarminne-zool@helsinki.fi.

Kurssiesittely

Biotooppiluentojen yhteydessä toukokuussa ja ennen kurssia sähköpostilla. Seuraa sähköpostilistoja.

Suoritustavat

Maastotyöskentely ja ryhmäkohtainen esitelmä (15-20min) lauantain loppuseminaarissa. Laitoksen opinto-oppaassa on virhe. Kurssin suoritusvaatimuksiin ei kuulu opintopäiväkirja.

Ryhmäjako:

Kurssilla on 5 opetettavaa aihetta =5 eri ryhmää. Ryhmäjaon tekee kurssin johtaja.

1. Pelagiaaliekologia/Hydrografia

2. Kasvillisuus

3. Pohjaeläimet

4. Litoraalivyöhyke

5. Kalat

KURSSIN AIKATAULU PÄÄPIIRTEITTÄIN:

– Kurssi työskentelee päivittäin klo 8.45- 12.00 (am) 13–16.30 (pm). Ryhmäkohtaisista poikkeuksista tiedotetaan kurssin alussa.
– Iltatöitä on n.2h ryhmän tarpeen mukaan.
– Huolehdi siitä, että noudatat annettuja ohjeita kokoontumisaikojen ja paikkojen suhteen.

Vastuuhenkilö

Kimmo Karell (kimmo.karell(at)helsinki.fi

Lisätiedot

ASEMAN OHJEET KURSSILAISILLE JA TIETOA TVÄRMINNEN ELÄINTIETEELLISESTÄ ASEMASTA:
www.helsinki.fi/tvarminne ja http://luoto.tvarminne.helsinki.fi/ohjeitakurssilaisille.html sekä aseman kanslia 019 280 11. tvarminne-zool(at)helsinki.fi.

Kimmo Karell

- Biotoopit–luennot (59920), Eläintuntemus (52315) ja Kasvituntemus I (52064) suoritettuina.

- Perustaidot MS Office ympäristöstä.