Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.5.2018 klo 00:00 - 2.6.2018 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 12.6.2018
16:00 - 19:45

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu esi- ja alkuopetuksen 25 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
 • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.

Opintojaksossa käsitellään

 • käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä.
 • aivojen toiminnallisia häiriöitä.
 • myönteisen ohjauksen toimintatapoja.
 • vertaissuhteiden tukemisen tapoja.
 • erityispedagogisia käytänteitä.

Luennot ja tentti sekä osallistuminen ryhmätunteihin.

 • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti . Opetushallituksen julkaisuja.
 • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5