Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.5.2016 klo 00:00 - 1.9.2016 klo 00:00

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 8.9.2016
16:00 - 17:30
To 6.10.2016
16:00 - 18:15
To 10.11.2016
16:00 - 18:15
To 1.12.2016
15:30 - 18:00
To 12.1.2017
15:30 - 18:00

Kuvaus

STEM (science, technology, engineering and mathematics) education aiheista tutkimustaan tekevät jatko-opiskelijat, 8-20 opiskelijaa.

Kurssin jälkeen:

  • Opiskelijalla on hyvä käsitys hänen oman tutkimusaiheensa alueella käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja teoreettisista lähtökohdista. Opiskelija osaa keskustella eri menetelmien ja lähestymistapojen vahvuuksista ja heikkouksista.
  • opiskelija osaa perustella oman tutkimuksensa metodologiset ja teoreettiset valinnat ja suhteuttaa ne osaksi oman tutkimusalueensa traditioita.

Fall 2016 – spring 2017

  • To 8.9, klo 16.00 – 17.30 (2x 45 min,1,5t)
  • To 6.10, klo 16.00- 18.15 (3x 45 min, 2t 15 min)
  • To 10.11, klo 16.00 – 18.15 (3x 45 min, 2t 15 min)
  • To 1.12, klo 15.30 – 18.00 (4x 45 min, 3t)
  • To 12.1, klo 15.30 – 18.00 (4x 45 min, 3t)

Kurssilla käydään läpi STEM education alueen viimeaikaisia tutkimuksia. Kurssilla käytetään opiskelijoiden omien tutkimusalueiden keskeisiä viimeaikaisia julkaisuja, joita analysoidaan ja luokitellaan käytettyjen menetelmällisten ja teoreettisten lähestymistapojen näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat myös omien tutkimusmenetelmällisten valintojensa perustelua (sekä osana oman alan tutkimustraditiota että oman tutkimuksen tasolla).

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn (4-5 kontaktiopetuskertaa, joissa läsnäolopakko) sekä kurssin tehtävien ja loppuraportin tekeminen.

STEM education alueen viimeaikaisimmat tieteelliset julkaisut.

hyväksytty/hylätty

Seminaarityöskentely: 4-5 kontaktiopetuskertaa, itsenäistä opiskelua joka sisältää tehtävien ja loppuraportin tekemisen. Loppuraportin esittäminen ryhmälle.

Päivi Kinnunen, FT, dosentti