Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.12.2016 klo 09:00 - 31.1.2017 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.
Wiki

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.1.2017
14:00 - 16:00
Ti 24.1.2017
14:00 - 16:00
Ti 31.1.2017
14:00 - 16:00
Ti 7.2.2017
14:00 - 16:00
Ti 14.2.2017
14:00 - 16:00
Ti 21.2.2017
14:00 - 16:00
Ti 28.2.2017
14:00 - 16:00

Kuvaus

Kurssi on sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen kandidaatin opintojen kurssi, jossa perehdytään sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin . Kurssi koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta harjoitukset ovat vain niitä järjestävien oppiaineiden pääaineopiskelijoille. Luentokurssi, josta vastaa tilastotieteen oppiaine, esittelee survey-aineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin.

Luentokurssi suoritetaan tenttimällä luentomateriaali ja luennoilla käsitellyt asiat.