Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
5.1.2017 klo 09:00 - 19.1.2017 klo 13:20
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 19.1.2017
14:00 - 17:00
To 26.1.2017
14:00 - 17:00
To 2.2.2017
14:00 - 17:00
To 9.2.2017
14:00 - 17:00
To 16.2.2017
14:00 - 17:00
To 23.2.2017
14:00 - 17:00
To 2.3.2017
14:00 - 16:00

Kuvaus

Kurssille voivat osallistua vain valtiotieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat.

Osaamistavoite ja sisältö

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeidenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Kurssi kuuluu yhteiskuntatieteiden perusopinnot -kokonaisuuteen eli on suositeltavaa suorittaa kurssi 1. opintovuoden kevätlukukaudella.

Kurssille rekisteröidytään WebOodissa to 5.1.2017 alkaen, kuitenkin viimeistään kurssin alkamispäivänä (19.1.)

Kurssi sisältää luentoja (20t, sis. tentin) + oheismateriaalia + tehtäviä. Suoritusmuotona on ryhmissä tehtävä analyysitehtävä + tentti. Analyysitehtävästä vastaa kurssin koordinaattori yhdessä kurssin opettajien kanssa, tenttien korjaaminen jaetaan oppiaineiden kesken.

Kurssi on torstaisin 14-17 ajalla 19.1.-2.3.2017.

Mahdollisuus kurssin uusintakuulusteluun on oppiaineen rästitentissä to 11.5.2017 klo 16-18, paikka: P674. Ennakkoilmoittautuminen rästitenttiin WebOodissa ajalla 3.4.-8.5.2017.

Eskelinen, Teppo 2013. Oikeudenmukaisuus ja vahingonteko ilmastokontekstissa. Teoksessa Ajatuksia ilmastoetiikasta. Teea Kortetmäki, Arto Laitinen & Mikko Yrjönsuuri (toim.) Jyväskylä: SoPfi (e-kirja)

Hiilamo, Heikki & Kangas, Olli 2012. Väärien profeettojen jäljillä. Kahdeksan erää tuloerojen vaarallisuudesta. Yhteiskuntapolitiikka 77:2, 121-133.

Hjarvard, Stig 2008. The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom Review, 29:2, 105-134

Scholte, Aart Jan 2008. Defining Globalisation. The World Economy 31:11, 1471-1502.

Lisäartikkelit ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Tentti asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Analyysitehtävä asteikolla hyväksytty/hylätty.

Viestinnän oppiaine vastaa kurssin organisoinnista. Kurssin vastuuopettaja on Johanna Sumiala.

Muut vastuuopettajat oppiaineittain: Heikki Hiilamo (yhteiskuntapolitiikka), Olli Loukola (käytännöllinen filosofia), Teivo Teivainen (valtio-oppi) ja Lauri Siitonen (kehitysmaatutkimus).