Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.11.2019 klo 08:00 - 9.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 19.12.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Vaaditaan pakollisten maisterivaiheen kurssien suorittaminen.

Kokoaa ja kertaa erillisillä opintojaksoilla saadut tiedot ja osoittaa kyvyn käyttää ja soveltaa hankittuja tietoja tulevissa tehtävissä. Tenttiin valmistautuessaan opiskelija syventää tietojaan jalostusteroriasta ja saa kattavan kokonaiskuvan kvantitatiivisen genetiikan teoriasta ja sen soveltamisesta jalostusohjelmissa sekä osaa itse soveltaa oppimaansa jalostusohjelmien suunnitteluun.

Suositellaan suoritettavaksi 4. - 5. opiskeluvuonna. Voidaan suorittaa myös kesällä.

-

Kirjallinen ja suullinen kuulustelu.

  • Falconer, D. ja Mackay, T. 1995. Introduction to quantitative genetics, 4. tai uudempi painos, 480 s.
  • Alan erikoisteos sopimuksen mukaan.

Written and oral examination.

Comparable with previous course KEJAL20.

Pekka Uimari

KEJAL410