Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.1.2015 klo 08:00 - 3.3.2016 klo 09:30

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 15.3.2016
12:00 - 14:00
To 17.3.2016
12:00 - 15:00
Ti 22.3.2016
12:00 - 14:00
To 24.3.2016
12:00 - 15:00
Ti 29.3.2016
12:00 - 14:00
To 31.3.2016
12:00 - 15:00
Ti 5.4.2016
12:00 - 14:00
To 7.4.2016
12:00 - 15:00
Ti 12.4.2016
12:00 - 14:00
To 14.4.2016
12:00 - 15:00
Ti 19.4.2016
12:00 - 14:00
To 21.4.2016
12:00 - 15:00
Ti 26.4.2016
12:00 - 14:00
To 28.4.2016
12:00 - 15:00
Ti 3.5.2016
12:00 - 14:00

Kuvaus

Mikrobiologian, biotekniikan, maaperä- ja ympäristötieteiden, kasvi- ja metsäpatologian, biotieteiden opiskelijat. Opintojakso on osa sienitieteen sivuainekokonaisuutta.

Suosituksena on BKEM100 tai Biotieteiden perusteet I.

Opiskelija tietää, miten sienet eroavat muista eliöistä. Hän osaa kuvata sienisolujen ja rihmastojen rakenteita ja ymmärtää niiden toiminnan perusperiaatteet. Osaa käyttää geneettistä, fysiologista ja ekologista tietoa yksinkertaisten pulmien ratkaisemiseen. Kykenee paikantamaan ja arvioimaan sienten genomitason tietoa. Osaa käyttää eri aihealueiden tietoa erilaisten sieniryhmien määrittelyssä.

IV periodi. Kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.

Perustiedot sienten evoluutiosta, solubiologiasta, genetiikasta, fysiologiasta, aineenvaihdunnasta, lisääntymisestä ja sopeutumisesta erilaisiin elinympäristöihin.

K11 - H24 - R6 - I39

Kurssilla jaettu kirjallisuus.

Seminaarityöt, kotitehtävät, tentti. Arvostelu asteikolla 0-5.

Kurssi järjestetään parillisina vuosina. Kurssilla on Moodle-alusta käytössä.

Sari Timonen