Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.9.2019 klo 09:00 - 1.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.10.2019
12:30 - 16:30

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt alueen maiden ongelmalliseen poliittiseen kehitykseen ja järjestelmiin sekä niiden uudistamiseen sekä Eurooppa-integraatioon. Lisäksi opiskelija tuntee alueen maiden talouskehityksen sekä alueen lähitulevaisuuden kehitykseen vaikuttavat merkittävät poliittiset kysymykset.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden demokratia- ja talouskehitystä ja niihin liittyviä monitahoisten ongelmia sekä historian merkittävää roolia nykypolitiikassa. Keskeisessä osassa ovat myös länsi-integraatio, kansainvälisen organisaatioiden läsnäolo alueella, alueellinen yhteistyö sekä Venäjän intressit alueella.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 - 7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • Bideleux, Robert and Ian Jeffries (2007) The Balkans: A Post-Communist History, 620 s. (4 op);
  • John Lampe and Mark Mazower (2004) Ideologies and National Identities, 438 s. (3 op);
  • Vesna Bojicic-Dzelilovic, James Ker-Lindsay and Denisa Kostovicova (eds. 2013) Civil Society and Transitions in the Western Balkans, 273 s. (2 op)

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti.

Luentokurssit: Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.