Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Ensimmäistä laajempaa kirjallista työtä kirjoittavat opiskelijat. Kurssi on avoin kaikille tieteellisestä tiedonhankinnasta kiinnostuneille.
Tiedonhankinnan taitojen opintopolku: kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoiden koulutussuunnitelma (pdf).

Verkkokurssin suorittanut osaa:

 • löytää Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista oman alansa keskeiset lähteet mm. tietokannat, lehdet, kirjallisuuden
 • käyttää aineistojen etäkäyttöä
 • valita oman aiheensa kannalta keskeiset hakusanat
 • käyttää tiedonhaun tekniikoita
 • erottaa vertaisarvioidut (peer review) lähteet muista
 • ottaa käyttöön viitteidenhallintaohjelman
  • tallentaa tietokannoista löytämiään viitteitä
  • tehdä ohjelman avulla viitteistä lähdeluettelon
 • kuvata tiedonhankinnan prosessin eri vaiheet oman aiheensa näkökulmasta ja kirjoittaa tiedonhankinnan suunnitelman

Verkkokurssilla käsitellään seuraavia aiheita: tiedonlähteet, viitteidenhallinta, tiedonhaun toteutus, lähteiden arviointi ja tietoaineistojen käytön pelisäännöt. Kurssi on suunniteltu itsenäistä opiskelua varten. Oppimateriaali sisältää kurssin sisältöjen hallintaa testaavia harjoitustehtäviä, videoita, keskustelufoorumin ja tiedonhankinnan suunnitelman kirjoittamisen.

Helsingin yliopiston kirjasto on luonut materiaalin ja ylläpitää sitä.

Tutkielman tekijän tiedonhankinta MOOC

Osallistu vierailijana / rekisteröidy kurssille MOOCissa.