Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Kurssi sopii erinomaisesti kandi / maisterintyötä tekeville opiskelijoille, mutta myös kaikille muille tiedonhankinnan perustaitojen päivitystä kaipaaville (myös tutkijoille). Maksuton Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Muille 20€ € / henkilö / alkava tunti.

Opit löytämään kirjoja ja artikkeleita haluamastasi aiheesta, esimerkiksi esseen kirjoittamista varten: pystyt määrittämään aiheeseesi sopivat hakusanat, tunnistamaan sopivat tiedonlähteet, toteuttamaan tiedonhaun tietokannassa ja arvioimaan löytämääsi tietoa.

Kurssilla kerrataan tiedonhaun perusasioita ja keskitytään lähinnä kansainvälisiin verkkotiedonlähteisiin.

  • tiedonhankinnan suunnittelu: tiedontarpeen määrittely ja hakusanat
  • tiedonlähteet: julkaisutyypit, tietokannat ja portaalit
  • tiedonhaku tietokannoissa: tiedonhaun tekniikat, mm. Boolen operaattorit ja hakusanan katkaisu
  • Viikin tieteenalojen kansainväliset tietokannat osallistujien tarpeiden (tieteenalan) mukaan. (Esim. Scopus, Web of Science, Medline, CAB tai ProQuest)
  • e-kirjat